สช.เร่งทำแผนพัฒนาครูรองรับอาเซียน เน้นบูรณาการนโยบายของ รัฐ ศธ.และ ร.ร.เอกชนเข้าด้วยกัน

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 16:25 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

alt

  
       นายชาญวิทย์
ทับสุพรรณ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับทราบถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 ที่ สช.ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ทั้งสิ้น 36,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 35,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 98 เป็นเงินรายหัวของนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ สช.จัดสรรให้กับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศประมาณ 4,000 โรง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้รับเงินในส่วนนี้ ประมาณ 2,300,000 คน อย่างไรก็ตาม เงินรายหัวที่เหลือจากส่วนนี้จะเป็นเงินสำหรับการพัฒนาครูเอกชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
      
       “ที่ประชุมยังมอบหมายให้สช.ได้ทำแผนรองรับเรื่องการพัฒนาครูเอกชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 และการศึกษานานาชาติให้ชัดเจน โดยจะต้องผนวกนโยบายเกี่ยวกับอาเซียนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน บูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีตัวชี้วัดในการเรียนรู้เรื่องของอาเซียนได้อย่างชัดเจน เช่น ต้องพูดภาษาอาเซียนให้ได้ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องมีตัวชี้วัดอะไรที่บ่งบอกถึงความพร้อมจุดเน้นของอาเซียนให้สอดคล้องกับนโยบายของศธ.ด้วย” นายชาญวิทย์ กล่าว

 

แหล่งที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 22:45 น.