โพลเผย นักท่องเที่ยวต่างชาติยกไทยน่าเที่ยวสุดในอาเซียน

วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:55 น.
พิมพ์

          วันที่ 17 มกราคม 2556  กรุงเทพโพลล์ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยหากมีการเปิดเสรีอาเซียนในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ"  โดยเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 11-13 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวมีความเห็นดังต่อไปนี้

 1. จุดเด่นสำคัญที่ทำให้สนใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย
          อันดับ 1 โบราณสถานและโบราณวัตถุ ร้อยละ 28.1
          อันดับ 2 วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน ร้อยละ 20.4
          อันดับ 3 ชายหาด ทะเล ร้อยละ 14.3
  2 เชื่อมั่นต่อการให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด
          เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 97.6
          เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 2.4
  3. ปัจจัยที่อาจทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยแย่ลง
          อันดับ 1 การจราจรติดขัด ร้อยละ 37.2
          อันดับ 2 การเอาเปรียบขึ้นค่าโดยสารของ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก ร้อยละ 23.2
          อันดับ 3 การโก่งราคาสินค้า ขายของแพง ร้อยละ 20.7
  4. ความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งถัดไป
          จะกลับมาอีก ร้อยละ 85.0
          จะไม่กลับมาอีก ร้อยละ1.0
          ยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.0
 5. หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากน้อยเพียงใด
          มีความเห็นว่าพร้อมค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 83.9 
          มีความเห็นว่าพร้อมค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 16.1
  6. ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศใด
         อันดับ 1 ประเทศไทย ร้อยละ 58.0
         อันดับ 2 ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 34.1
         อันดับ 3 ประเทศกัมพูชา ร้อยละ 30.6
         อันดับ 4 ประเทศลาว ร้อยละ 30.3
         อันดับ 5 ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 26.1
 


ข้อมูล: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:59 น.